Pismo WIT/5541/136/MC/2049/2001

Zakład Nieruchomości Komunalnych
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

Wydział Inwestycyjno - Techniczny Urzędu Gminy Warszawa Białołęka uprzejmie informuje, iż zgodnie z przesłaną przez Państwa dokumentacją techniczną ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego, w ramach utrzymania dróg WIT będzie przeprowadzał remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej w/w ścieżki pomiędzy węzłami 3 i 4, tzn. na odc. od ul. Warzelniczej do pętli autobusowej oraz poddawał konserwacji, polegającej na profilowaniu z wałowaniem odcinek pomiędzy węzłami 4 i 5, tzn. na odc. od pętli autobusowej do ul.Kobiałka. Odcinek pomiędzy węzłami 4 i 5 pokrywa się z układem drogowym, na którym został dopuszczony ruch lokalny pojazdów wielośladowych.

Ze względu na brak uzgodnionego w ZDM-ie projektu organizacji ruchu WIT nie będzie zajmował się oznakowaniem ścieżek rowerowych.

Zwracamy komplet dokumentacji technicznej, z zawartością zgodną z Państwa pismem nr ZNK/BK/3999/2001, z dnia 26.09.2001r.

W załączeniu przesyłamy kserokopię pisma pana Wojciecha Sybilskiego z prośbą o rozpatrzenie, zgodnie z kompetencją w zakresie należącym do ZNK i powiadomienie naszego wydziału oraz zainteresowanej strony o podjętych zadziałaniach.

Jednocześnie WIT informuje, iż ścieżka rowerowa na odc. od pętli autobusowej przy ul.Białołęckiej do ul.Kobiałka została wiosną i jesienią wyrównana, jednak ze względu na ruch samochodowy i opady atmosferyczne efekt tych prac jest krótkotrwały.

Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycyjno-Technicznego

mgr inż. Violetta Bartoszek