Kardynał Lehmann wzywa do rezygnacji z jazdy samochodem na rzecz transportu publicznego i roweru

Przewodniczący Episkopatu Niemiec, kardynał Karl Lehmann wezwał Niemców, by w okresie Wielkiego Postu w miarę możliwości powstrzymywali się od jazdy samochodem.

Nawiązując do postępujących na Ziemi zmian klimatycznych kardynał Lehmann powiedział w wywiadzie prasowym, że okres wielkopostny skłania również do zastanowienia się nad stylem naszego życia. Zachowanie Dzieła Bożego stanowi zadanie odnoszące się do wszystkich ludzi. Rezygnując z jazdy samochodem każdy może wnosić swój osobisty wkład w poprawę klimatu. Kardynał Lehmann poparł tym samym tak zwaną Akcję "Autofasten", zorganizowaną przez Kościoły w Nadrenii - Palatynacie, Kraju Saary i Luksemburgu. Akcja ta istnieje już od 1998 roku.

Za Deutsche Welle, 2007.02.22.