Z cyklu ku pokrzepieniu serc: przedstawiamy korespondencję w sprawie nielegalnego parkowania na ul. Karmelickiej i Lewartowskiego, utrudniającego korzystanie z wytyczonej tam ścieżki rowerowej, oraz jej zmaterializowane po 11 miesiącach rezultaty.

Od: Paweł Duńczewski.

Do: ZTP Zarząd Terenów Publicznych Warszawa.

2010.03.29: Przejazd rowerowy przez ul. Lewartowskiego

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie z użyciem prefabrykowanych elementów 10-metrowego obszaru wyłączonego z ruchu przy krawędziach jezdni, w pobliżu przejścia i przejazdu rowerowego przez ul. Lewartowskiego (przy Karmelickiej), po obu stronach ul. Lewartowskiego.

W załączniku zdjęcie obrazujące problem.

Obecnie nagminnie samochody są pozostawiane tuż przy samym przejeździe rowerowym (lub wręcz na nim), co ogranicza widoczność rowerzysta-kierowca oraz pieszy-kierowca, i powoduje niebezpieczne sytuacje. Sam w kilku uczestniczyłem. Takie parkowanie jest również sprzeczne z przepisami, które określają dopuszczalną odległość od przejścia i przejazdu rowerowego, w jakiej wolno parkować (art. 49 Ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Dodatkowo, ustawiony obecnie tuż przy samym przejeździe rowerowym znak "B-36" wraz z tabliczką informującą, że zakaz nie dotyczy samochodów osobowych, wręcz prowokuje do parkowania osobówek tuż pod znakiem... Proszę o zmianę położenia tego znaku.

Trudno oczekiwać, by wystarczające było samo oznakowanie P-21 obszar wyłączony z ruchu wymalowane na jezdni. Jako przykład rozwiązania jakie uważam za właściwe, podam artykuł z Życia Warszawy, pod następującym adresem:

blog.zw.com.pl/blok/2010/02/11/wysepke-trzeba-przykrecic-do-jezdni/

2010.07.14: Eskalacja żądań

Ponownie przejazd rowerowy

W odpowiedzi na pismo ZTP-V-7044/89/4019/2010 ponownie zwracam się z prośbą o pilną instalację na jezdni zabezpieczeń uniemożliwiających parkowanie z naruszeniem Art. 49 ust. 1 pkt 2) PoRD (tj. w odległości mniejszej niż 10 m. od przejazdu rowerowego), przy przejeździe rowerowym przez ul. Lewartowskiego.

W pismie z dn. 22/04/2010 (w załączeniu) ZTP poinformował mnie, że wkrótce projekt organizacji ruchu związany z rozszerzeniem SPPN ureguluje kwestie parkowania.

Jednak z wypowiedzi prasowej wicedyrektora ZDM Macieja Michniewicza (Większa strefa płatnego parkowania? Radni nie są zgodni - Gazeta Stołeczna, 2010.06.17) wynika, że to nastąpi najwcześniej za 18 (osiemnaście!) miesięcy. W tym czasie z pewnością dojdzie w tym miejscu do wielu groźnych sytuacji, może również wypadków.

Na przejeździe rowerowym przez skrzyżowanie Lewartowskiego - Karmelicka często rowerzysta i kierowca nadjeżdżającego pojazdu nie widzą się, ponieważ tuż przy przejeździe, na jezdni, parkują samochody i ograniczają widoczność (patrz: załaczone fotografie). Taka sytuacja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Rowerzysta musi koncentrować się na wypatrywaniu jadących pojazdów zza tych zaparkowanych.

Ponadto, bezpośrednio za przejazdem ustawiono znak B-36 z tabliczką nie dotyczy sam. osobowych. Może ona sugerować (błędnie), że samochodom osobowym wolno parkować bezpośrednio za znakiem. Po fizycznym ograniczeniu parkowania znak powinien zostać odsunięty w odpowiednie miejsce.

Przykładowe realizacje skutecznych ograniczeń parkowania w bliskości przejść dla pieszych:

- ul. Dobra (w pobliżu ul. 3 Maja) - bardzo estetyczne;

- ul. Górnośląska (między Koźmińską a Czerniakowską) - bezkompromisowe.

Wyeliminować MaxMedicum

Zwracam się z prośbą o wyeliminowanie wjazdu i parkowania samochodów na drodze dla rowerów przy ul. Karmelickiej, m.in. na odcinku w okolicy numeru 26, przez ustawienie słupków w miejscach którymi obecnie wjeżdżają samochody.

Oprócz oczywistego naruszania przepisów ruchu drogowego i utrudniania jazdy rowerzystom, wjazd samochodów na drogę dla rowerów (dalej: DDR) powoduje znaczącą degradację delikatnej nawierzchni z kostki betonowej.

Na w/w odcinku nawierzchnia DDR jest poważnie uszkodzona - liczne wgłębienia i uskoki. Zawdzięczamy to zwłaszcza parkującym tam ciężkim samochodom dostawczym. Celuje w tym procederze m.in. firma pn. "MaxMedicum", która zapewne nie zechce partycypować w kosztach naprawy nawierzchni (a może zechce?)

Znakomity przykład skutecznego ograniczenia parkowania na wyremontowanej drodze dla rowerów przy ul. Podleśnej:

www.zdm.waw.pl/no_cache/informacje/wiadomosci/wiadomosci/back/8/article/podlesna-co-robia-slupki-na-drodze-rowerowej.html

a także znacznie bliżej, przy ul. Zamenhofa [zobacz >>>].

2011.02.20: Podziękowania

Przejazd przez Lewartowskiego

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, uprzejmie dziękuję za ponowne rozpatrzenie mojego wniosku i uwzględnienie sugestii w nim zawartych. Z pewnością dzięki poprawie widoczności między kierowcą a rowerzystą, ryzyko kolizji zostało zredukowane.

Wygrodzenie ścieżki

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, uprzejmie dziękuję za uwzględnienie moich sugestii i ograniczenie wjazdu na fragmenty drogi dla rowerów (wzdłuż ul. Karmelickiej) przy pomocy słupków.

Rezultaty

Skrzyżowanie Karmelicka / Lewartowskiego - powierzchnie skutecznie wyłączone z ruchu.

Skrzyżowanie Karmelicka / Lewartowskiego - powierzchnie skutecznie wyłączone z ruchu.

Skrzyżowanie Karmelicka / Lewartowskiego - powierzchnie skutecznie wyłączone z ruchu.

Nowe wygrodzenia na skrzyżowaniu Karmelicka / Miła.