W uzupełnieniu wyników pomiaru ruchu na Białołęce [zobacz >>>] przedstawiamy kartogramy ruchu rowerowego dla wybranych skrzyżowań. Wartości liczbowe podane są w rowerach na godzinę i stanowią średnią ważoną zmierzonych natężeń (Rw).

Warto zwrócić uwagę, że tylko w pojedynczych przypadkach ruch rowerowy rozkłada się równomiernie pomiędzy poszczególne kierunki i relacje (np. Ordonówny / Strumykowa). W pozostałych łatwo wyróżnić 1-2 relacje dominujące, w których odbywa się większość ruchu rowerowego. Mogą to być zarówno relacje ,,na wprost'' (np. Światowida / Ćmielowska, Odkryta / Dzierzgońska / Misyjna, Myśliborska / Świderska), jak i skrętne (Most Grota / Modlińska, Światowida / Dzierzgońska). Planując infrastrukturę rowerową dla poszczególnych skrzyżowań należy zwrócić szczególną uwagę na parametry jakościowe rozwiązań obsługujących te relacje, w razie potrzeby kosztem relacji mniej popularnych.

Warto też odnotować, że najbardziej obciążone relacje nie zawsze pokrywają się z przebiegiem istniejących ścieżek i szlaków rowerowych (patrz np. Myśliborska / Świderska, Most Grota / Modlińska).

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Białołęcka / Proletariatczyków (Szlak nad Kanałem Królewskim).

Ruch rowerowy na wale przeciwpowodziowym przy ul. Misyjnej.

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Odkryta / Sprawna / Dzierzgońska / Misyjna.

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Światowida / Dzierzgońska.

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Światowida / Ordonówny.

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Ordonówny / Strumykowa.

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Światowida / Ćmielowska.

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Myśliborska / Światowida.

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Myśliborska / Świderska / Obrazkowa.

Ruch rowerowy na zjeździe z mostu Grota-Roweckiego na Szlak Słoneczny.