To zamiłowanie do jazdy szybciej od innych wynika z wybujałej indywidualności, na którą nie ma miejsca w prawidłowym ruchu drogowym. Doświadczony kierowca dobrze rozumie pożytek z dostosowania się do sposobu jazdy otaczających pojazdów, a sam stara się zająć pozycję szeregowego uczestnika ruchu drogowego, bez wyskoków i indywidualnych ekscesów, wprowadzających zamieszanie.(...)