Zdajmy sobie sprawę, że znaki ostrzegawcze: „Uwaga! Dzieci!” obowiązują nas do takiego przewidywania i postępowania, aby nie dopuścić do wypadku nawet wtedy, gdy mógłby być on spowodowany nie przez nas, lecz przez dziecko. [50-51]