Tym samym nie przedstawił w sposób pełny starań zarządcy ciągu ulic Ogólnej i Słodowiec o jak najlepszy komfort kierujących pojazdami niezdolnych do zauważenia na swej drodze tej oto ściany, która nie emituje światła, nie jest wyposażona w elementy odblaskowe, jak na złość jest strasznie ciemna, szeroka i wysoka, a więc po zmroku można ją pomylić z jezdnią albo nieboskłonem.