O ile zgodne z historyczną prawdą było zdjęcie stanu przejściowego ul. Ogólnej ze zdjętym później znakiem A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”, o tyle za bardzo mylące i krzywdzące dla władz trzeba uznać stwierdzenie, że na intencjach się skończyło, bo znak ostatecznie zdjęto. Sugeruje ono, że szklanka jest pusta może nawet bardziej niż do połowy.