A jak jest rzeczywiście? Wprawdzie na ul. Ogólnej znak zdjęto, ale dla przeciwnego kierunku, w ciągu ulicy Słodowiec istnieje znak A-1 „Niebezpieczny zakręt w prawo” – wypełniając szklankę do połowy.