W miasteczku Windsor zainicjował to 4 lata temu prezes Crosswalk Safety Society Norm Collins. Z opisującego to wówczas artykułu5 przebija bezradność, słabe rozeznanie w problematyce, której chorągiewki miałyby stawić czoła, i rozbieżność opinii przedstawicieli różnych instytucji. (fot. Stephanie Clattenburg)