Ustawa z 1865 r. (tzw. red flag act10) nałożyła na wszystkie pojazdy silnikowe ograniczenie prędkości 4 mil/h (6,4 km/h) poza miastem i 2 mile/h (3,2 km/h) w mieście. Wymagała też, aby szedł przed nimi sygnalista z czerwoną flagą, co zobrazowano na rycinie z epoki.