Rysunek 1 przedstawia wzrost liczby pojazdów samochodowych w Polsce w latach 1990-2004 [4].