Wraz ze wzrostem ilości wypadków zwiększała się liczba ofiar śmiertelnych. W latach 1985-1988 na polskich drogach ginęło około 4,5 tys. osób. W roku 1989 nastąpił wzrost ilości wypadków i ofiar śmiertelnych. W latach 1989-2000 ginęło 6,3-7,8 tys. osób. Dopiero XXI wiek przyniósł niewielki spadek, wskaźnik ten waha się w granicach 5,5 tys. osób zabitych rocznie.