Transport drogowy generuje ogromną większość kosztów zewnętrznych [35]. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od metodologii badań, koszty zewnętrzne transportu mogą się różnić.