Projekt modernizacji drogi powiatowej 4352W

Ulice Szeroka, Marecka, Zagańczyka i Załuskiego stanowią ciąg drogi powiatowej 4352W. Dla ruchu rowerowego szczególnie istotna jest ul. Załuskiego, ze względu na znajdujące się tu ważne cele podróży (szkoła, kościół). Jednocześnie jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych w całym mieście ulic, ze względu na duże natężenie i prędkości rozwijane przez ruch samochodowy.

Działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wołominie firma TABLO zaprojektowała ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi przebiegający na terenie Kobyłki po zachodniej i północnej stronie jezdni. W typowym przekroju zaprojektowany ciąg ma szerokość 5 m i przylega do jezdni oraz ogrodzeń (przekrój efektywny ok. 4 m). Ze względu na wyłączenie z zakresu zlecenia wybranych skrzyżowań, ścieżka traci ciągłość w następujących miejscach:

- skrzyżowanie z ul. Dworkową;

- odcinek Rejtana -- Kościelna (przy kościele Świętej Trójcy);

- odcinek Brzozowa -- 11 Listopada (parking przy szkole).

Uzupełnienie przejazdu przez ul. Dworkową [zobacz >>>] nie powinno nastręczać większych trudności.

Na skrzyżowaniu z ul. Serwitucką, w związku z planowaną po stronie zachodniej ścieżką, wskazane byłoby poszerzenie projektowanego azylu do 3 m i powiększenie trójkąta widoczności. Samochody jadące z Zielonki w kierunku Wołomina, które nieraz poruszają sie z dużymi prędkościami, są niewidoczne dla pojazdów skręcających z ulicy Serwituckiej zarówno w prawo jak i w lewo.

Na odcinku przy kościele konieczne będzie zapewne zastosowanie rozwiązań substandardowych. Częściowo można problem rozwiązać umożliwiając dogodniejszy objazd w niektórych relacjach (ulicami Rejtana i Paschalisa).

Substandardowy będzie prawdopodobnie także odcinek na wschód od skrzyżowania z ul. Kościelną, ze względu na szpaler zabytkowych lip pośrodku projektowanego ciągu.

Na parkingu przed szkołą należałoby zamienić uliczkę parkingową na miejsca parkingowe z wjazdem bezpośrednio z jezdni, aby uzyskać miejsce na drogę rowerową.

Wskazane byłoby także włączenie drogi dla rowerów jako dodatkowy wlot ronda Kobyłkowska / Wołomińska / al. Armii Krajowej, tak by skomunikować drogę dla rowerów z ulicami Kobyłkowską, Zgoda i Wołomińską.

Kościuszki

Droga lokalna alternatywna dla znacznie bardziej ruchliwej ul. Zagańczyka. Rekomendowane rozwiązanie -- uspokojenie ruchu.

Paschalisa

Ulica lokalna o ruchu jednokierunkowym w kierunku południowym. Na odcinku Kościuszki -- Zagańczyka wskazane w ramach modernizacji nawierzchni wytyczenie kontrapasa dla ruchu rowerów pod prąd (po stronie wschodniej), tak by zapewnić bezpieczny dojazd do szkoły. Kontrapas umożliwi także objazd wąskiego gardła przy kościele w relacjach z południa i południowego-wschodu na zachód.