Rowerowa Komisja na Bielanach

Na wniosek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w porządku obrad posiedzenia Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady dzielnicy Bielany znajdzie się temat komunikacji rowerowej. Chcemy się dowiedzieć jak przebiega realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Bielany z 30 maja 2007 r. w sprawie infrastruktury rowerowej [zobacz >>>].

Przedstawimy postulaty poprawy warunków ruchu rowerowego. Chcesz dzielnicy przyjaznej rowerom? Chcesz bezpiecznie parkować rower w nowym ratuszu i na stacjach metra? Przygotuj swoje postulaty i przekaż je radnym.

Przykład wniosku do wykorzystania forum.zm.org.pl/viewtopic.php?t=627

Gdzie i kiedy?

Posiedzenie odbędzie się 5 lutego 2008 r.,

w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Przybyszewskiego 70/72, sala konferencyjna na poddaszu.

Początek o godz. 18.00.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia Komisji.

4. Zagospodarowanie terenów Hutniczego Klubu Sportowego HUTNIK, przy ul. Marymonckiej 42 w Warszawie.

5. Komunikacja rowerowa na terenie dzielnicy - na wniosek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

6. Sprawy różne w tym korespondencja.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

Zaproszeni goście

1. Burmistrz Dzielnicy - p. Zbigniew Dubiel

2. Z-ca Burmistrza Dzielnicy - p. Kacper Pietrusiński

3. Z-ca Burmistrza dzielnicy - p. Rafał Miastowski

4. Delegatura Naczelnego Architekta Miasta - p. Tomasz Dąbkowski

5. Wydział Ochrony Środowiska - p. Mirosława Włodek

6. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

7. Jednostki pomocnicze na terenie Dzielnicy (w tym przedstawiciele Samorządu Stare Bielany)

8. Organizacje pozarządowe