Przyjdź na rowerową komisję

W wyniku przygotowanych przez nas 10 postulatów dotyczących poprawy infrastruktury rowerowej na Ursynowie [zobacz >>>] podczas najbliższego posiedzenia jednej z komisji Rady Dzielnicy omawiany będzie temat dróg rowerowych znajdujących się na terenie Ursynowa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przyjścia i pokazania swoją obecnością, że na Ursynowie są rowerzyści, a lokalne władze mają jeszcze bardzo wiele do zrobienia w zakresie poprawy warunków poruszania się rowerem po dzielnicy. To także świetna okazja, by bliżej przyjrzeć się radnym, których sami wybieramy.

Jeżeli masz czas, a temat nie jest Ci obojętny, koniecznie przyjdź na posiedzenie komisji! Spotykamy się o w środę 25 kwietnia o 17.50 przed głównym wejściem do ursynowskiego ratusza.

Porządek obrad

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 25.04.2012 r. o godz. 18.00, sala nr 424 tut. urzędu

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Omówienie kwestii, dotyczących ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

3. Omówienie kwestii, dotyczących połączenia komunikacyjnego Ursynowa z Wilanowem (obecne i projektowane).

4. Omówienie tematu, dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Jeżewskiego.

5. Korespondencja do Komisji.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu
Arkadiusz Zwoliński