Strefę zamieszkania wyznaczaną znakiem D-40 definiuje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Obowiązują w niej trzy kluczowe zasady: