Zaproszenie na Dzień Ziemi 2008

Niniejszym serdecznie zapraszamy na stoisko Zielonego Mazowsza na Dniu Ziemi (w Wizjerze Problemowym -- nr 12 na mapce dostępnej pod www.dzienziemi.org.pl/2008/assets/mapa.gif ). Będzie na nim można zapoznać się z aktualnymi działaniami Stowarzyszenia, zaopatrzyć się w naklejki z przydatnymi telefonami i nie tylko, dowiedzieć więcej o zrównoważonym transporcie oraz wygrać koszulki dla niezmotoryzowanych [zobacz >>>].

Konkurs

Aby dostąpić zaszczytu noszenia koszulki ZM, wystarczy napisać wniosek do prezydenta m. st. Warszawy w sprawie rozwoju komunikacji pieszej, rowerowej lub zbiorowej i złożyć go na stoisku Zielonego Mazowsza na Dniu Ziemi. Należy też być gotowym na ewentualne proste pytanie z zakresu działalności Stowarzyszenia.

Przykłady wniosków

Komunikacja piesza

Wzór wniosku w sprawach komunikacji pieszej. (a) Twoje dane (Imię, nazwisko, adres); (b) O jakie miejsce chodzi; (c) Co powinno zostać zrobione.

* ustawienie słupków uniemożliwiających nielegalne parkowanie na chodniku;

* wymiana nawierzchni chodnika;

* naprawa odwodnienia chodnika lub przejścia dla pieszych.

Komunikacja zbiorowa

Wzór wniosku w sprawach komunikacji zbiorowej. (a) Twoje dane (Imię, nazwisko, adres); (b) O jakie miejsce chodzi; (c) Co powinno zostać zrobione.

* wytyczenie pasa dla autobusów;

* budowa linii tramwajowej;

* zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu/tramwaju;

Komunikacja rowerowa

Wzór wniosku w sprawach rowerowych. (a) Twoje dane (Imię, nazwisko, adres); (b) O jakie miejsce chodzi; (c) Co powinno zostać zrobione.

* wybudowanie drogi dla rowerów na ul. X na odcinku od A do B;

* wybudowanie łącznika istniejących dróg dla rowerów wzdłuż ul. X na odcinku od A do B ;

* poszerzenie drogi dla rowerów na ul. X do 2,0 m stosownie do wymogów obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

* wytyczenie pasa dla rowerów w jezdni ul. X;

* wytyczenie kontrapasa dla rowerów pod prąd w ul. X;

[zobacz >>>] więcej przykładowych postulatów pod "Przykładowe sformułowania postulatów".

Zapraszamy!