Poniżej zamieszczamy przykładowe zgłoszenie do Konkursu na Dobre Praktyki [zobacz >>>], które może służyć jako wzór.

Uwaga! Aby nie sugerować żadnych rozwiązań, w przykładzie opisano rozwiązanie z Pragi czeskiej, w konkursie przyjmowane są jednak wyłącznie zgłoszenia dotyczące Warszawy i okolic (szczegóły dostępne są w Regulaminie [zobacz >>>]).

Rozwiązanie zgłaszane do Konkursu na Dobre Praktyki

[Zdjęcie nie jest koniecznym elementem zgłoszenia, ale zdecydowanie ułatwia pracę kapitule, zachęcamy więc do przesyłania nie tylko opisu, lecz również zdjęć.]

Kategoria

Zgłoszenie dotyczy kategorii: ruch pieszy.

Lokalizacja

Zgłaszane rozwiązanie znajduje się na węźle komunikacyjnym Andel, w południowo-zachodniej części centrum Pragi.

Opis i uzasadnienie

Rozwiązanie polega na wyniesieniu jezdni prawie do poziomu chodnika przy przystankach tramwajowych. Zostało to osiągnięte za pomocą serii schodków na jezdni (samochody i inne pojazdy jadące jezdnią wjeżdżają po schodkach na podwyższoną nawierzchnię). Zdecydowanie zwiększa to bezpieczeństwo pieszych przechodzących pomiędzy przystankiem a chodnikiem, kierowcy są bowiem zmuszeni do wolniejszej i bardziej uważnej jazdy. Schodki są rozwiązaniem skuteczniejszym od zwykłego obłego progu spowalniającego, wstrząsami bowiem informują nawet mało uważnych kierowców o konieczności zwolnienia.

Poza bezpieczeństwem, wyniesienie jezdni poprawia wygodę pieszych, nie muszą oni bowiem schodzić na jezdnię i wchodzić z powrotem na chodnik. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób na wózkach inwalidzkich, z wózkami z dziećmi itp. Dzięki temu, że kierowcy na wyniesionym odcinku jadą wolniej i ostrożniej, niweczony jest ewentualny efekt ujemny w postaci uśpienia uwagi pieszego poprzez brak krawężnika. Dodatkowo inna, brukowana, nawierzchnia jezdni służy jako przypomnienie o szczególnym statusie tego odcinka jezdni -- kierowcom przypomina, by jechać powoli, a pieszym, że to już nie chodnik.

Podsumowując, dzięki zastosowaniu wyniesionego odcinka jezdni wzdłuż przystanku tramwajowego, piesi mogą szybciej, bezpieczniej i wygodniej przemieszczać się pomiędzy chodnikiem a przystankiem.

Dane zgłaszającego

Jan Spostrzegawski

ulica Ekologiczna 200 m. 8

00-125 Warszawa

Adres e-mail: jan@spostrzegawski.pl

Nr telefonu: 0-22-621-77-77