Cieszymy się tym bardziej, że dyskusja na Kongresie Obywatelskim w ramach panelu Rewitalizacja naszych miast potwierdziła słuszność przedstawionych w nim tez.