W sobotę 5 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się XI Kongres Obywatelski. W ramach konferencji ogłoszono laureatów Nagrody im. Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w latach 2010-2015. Nagrody w kategoriach Idea, Realizacja dzieła, Wiedza i upowszechnianie oraz Aktywność obywatelska przyznaje Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kapituła nagrody dokonała wyboru laureatów oraz nominowanych.

W kategorii Wiedza i upowszechnianie nominację otrzymał nasz raport nt. przestrzeni publicznej w Warszawie [zobacz >>>].

Cieszymy się tym bardziej, że dyskusja na Kongresie Obywatelskim w ramach panelu Rewitalizacja naszych miast potwierdziła słuszność przedstawionych w nim tez.