Takie korki obserwujemy w Konstancinie codziennie. Można to zmienić, tworząc alternatywne środki komunikacji, takie jak nowe linie autobusowe, kolej podmiejską czy ścieżki rowerowe.

Ul. Warszawska - aby powstała ścieżka, wystarczy ją oznakować. Można też po niewielkim remoncie wykorzystać uliczkę po prawej stronie.

Tu kończy się asfaltowa alejka, już dzisiaj chętnie wykorzystywana przez rowerzystów.

Jak widać, również na dalszym odcinku miejsca na drogę dla rowerów jest pod dostatkiem.

Ul. Nowopiaseczyńska - pierwsza w Konstancinie ścieżka rowerowa. Gdyby jeszcze była wykonana z asfaltu, a na rondzie nie trzeba było wdrapywać się na krawężnik, to - jak na nasze warunki - byłaby idealna.