Do 5 lutego trwają konsultacje społeczne Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020. Dokument ten przesądzi jakie inwestycje transportowe w Polsce zostaną sfinansowane z nowego budżetu UE. Przewiduje on realizację wielu potrzebnych i sensownych projektów kolejowych. Projekt, którego zdecydowanie w nim brakuje, to odtworzenie połączenia, które roboczo nazwaliśmy Koleją Północno-Wschodnią. Pozwoliłoby ono połączyć najkrótszą trasą Olsztyn, Ostrołękę, Siedlce (i dalej Lublin i Rzeszów).

Oś kolejowa Polski Wschodniej

Propozycja Kolei Północno-Wschodniej jako elementu kolejowej osi Polski Wschodniej.

Obecnie podróż pomiędzy wieloma z tych regionalnych stolic możliwa jest tylko drogą okrężną, najczęściej przez Warszawę. Trasa bezpośrednia istnieje, ale na większości odcinków zarosła krzakami.

Część z tego połączenia zostanie zrewitalizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (na mapce odcinki granatowe, na zielono inwestycje planowane do przyszłego POIiŚ), ale w części północnej wybrano trasę okrężną przez Białystok. Dzięki temu udrożnione zostaną połączenia z południa (Rzeszowa i Lublina) do Siedlec i dalej do Białegostoku, oraz z Białegostoku do Olsztyna. To potrzebne relacje, ale zabrakło połączenia między Siedlcami i Olsztynem. Prawdopodobnie dlatego, że przebiega ono w większości po terenie województwa mazowieckiego, którego nie obejmuje program dla Polski Wschodniej.

Dlatego też rewitalizację połączenia (Olsztyn –) Szczytno – Ostrołęka – Małkinia – Siedlce należy włączyć do przyszłego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koncepcja Kolei Północno-Wschodniej

W ramach projektu konieczna będzie modernizacja istniejących linii kolejowych na odcinkach: Siedlce – Kosów Lacki – Treblinka, Małkinia – Ostrołęka, Ostrołęka – Szymany k. Szczytna. Na dalszym odcinku do Olsztyna trasa jest już zmodernizowana w ramach połączenia kolejowego do lotniska Szymany.

Fakt rozebrania mostu kolejowo-drogowego na Bugu w okolicy Treblinki i zastąpienia go mostem drogowym nie uniemożliwia realizacji niniejszego projektu, gdyż połączenie można odtworzyć śladem rozebranej linii kolejowej (łącznicy) nr 514 Treblinka – Prostyń Bug z włączeniem do linii nr 6 (Rail Baltica) w rejonie Prostynia.

Również planowana budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Treblinka – Kosów Lacki śladem linii kolejowej według naszej analizy zatwierdzonego projektu budowlanego drogi nie jest przeszkodą, gdyż szerokość pasa gruntu we władaniu publicznym (dawniej kolejowego) jest wystarczająca dla zmieszczenia jednotorowej linii kolejowej obok drogi.

Trasa będzie łączyła duże ośrodki regionalne i subregionalne wschodniej Polski (Olsztyn, Ostrołęka, Siedlce, Lublin), które obecnie nie mają bezpośredniego połączenia kolejowego, a jedynie naokoło – przez Warszawę. Zapewni dostępność kolejową także mniejszym ośrodkom jak np.: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Ostrów Mazowiecka, Chorzele, Wielbark. Projekt będzie także stanowił istotny element aktywizacji gospodarczej Polski Wschodniej przez stworzenie dogodnego połączenia z portami w Trójmieście.

Weź udział w konsultacjach społecznych

Aby poprzeć wyżej opisaną propozycję Kolei Polski Wschodniej, koniecznie weź udział w konsultacjach społecznych Dokumentu Implementacyjnego. Wystarczy do 5 lutego 2014 r. wysłać swoją uwagę mailowo na adres:

projekt.dokumentu.DI@srt2020.pl

lub pocztą na adres:

WS Atkins-Polska Sp. z o. o.
ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice
z dopiskiem "konsultacje społeczne"

Z projektem Dokumentu Implementacyjnego można zapoznać się na stronie: www.srt-2020.pl

Przykładowe pismo

Poniżej podajemy przykładową treść uwagi. Można ją dowolnie modyfikować.

Uwaga w ramach konsultacji społecznych Dokumentu Implementacyjnego (DI) do Strategii Rozwoju Transportu (SRT) do 2020 r. (z perspektywą do roku 2030).

Popieram wniosek Centrum Zrównoważonego Transportu o wpisanie na listę projektów kolejowych o znaczeniu krajowym projektu Kolei Północno-Wschodniej polegającego na rewitalizacji linii kolejowych na trasie: Szymany – Wielbark – Ostrołęka – Małkinia – Siedlce.

Uzasadnienie

Realizacja projektu umożliwiłaby powstanie osi kolejowej Polski Wschodniej na trasie Olsztyn – Ostrołęka – Siedlce – Lublin – Rzeszów (z kontynuacją na północy w kierunku Trójmiasta, na południu w kierunku Krakowa lub Przemyśla oraz granicy ze Słowacją).

Niektóre odcinki tej osi zostały wpisane na listę projektów o znaczeniu makroregionalnym (do PO Rozwój Polski Wschodniej) ale w części północnej wybrano trasę okrężną przez Białystok. Dzięki temu udrożnione zostaną połączenia z południa (Rzeszowa i Lublina) do Siedlec i dalej do Białegostoku, oraz z Białegostoku do Olsztyna. To potrzebne relacje, ale zabrakło połączenia między Siedlcami i Olsztynem. Prawdopodobnie dlatego, że przebiega ono w większości po terenie Województwa Mazowieckiego, którego nie obejmuje program dla Polski Wschodniej. Dlatego też rewitalizację połączenia (Olsztyn –) Szczytno – Ostrołęka – Małkinia – Siedlce należy włączyć do przyszłego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt Kolei Północno-Wschodniej przynosi znacznie krótsze połączenie w relacji Olsztyn – Siedlce (- Lublin – Rzeszów) – 261 km zamiast 456 km, a dodatkowo włącza Ostrołękę. Uzupełnienie projektów planowanych w ramach Polski Wschodniej o opisywany projekt stworzy brakujące trasy niezbędne dla zapewnienia komunikacji między głównymi ośrodkami tej części kraju. Projekt będzie także stanowił istotny element aktywizacji gospodarczej Polski Wschodniej przez stworzenie dogodnego połączenia z portami w Trójmieście.

W ramach projektu konieczna będzie modernizacja istniejących linii kolejowych na odcinkach: Siedlce – Kosów Lacki – Treblinka, Małkinia – Ostrołęka, Ostrołęka – Szymany k. Szczytna. Na dalszym odcinku do Olsztyna trasa jest już zmodernizowana w ramach połączenia kolejowego do lotniska Szymany.

Fakt rozebrania mostu kolejowo-drogowego na Bugu w okolicy Treblinki i zastąpienia go mostem drogowym nie uniemożliwia realizacji niniejszego projektu, gdyż połączenie można odtworzyć śladem rozebranej linii kolejowej (łącznicy) nr 514 Treblinka – Prostyń Bug z włączeniem do linii nr 6 (Rail Baltica) w rejonie Prostynia. Również planowana budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Treblinka – Kosów Lacki śladem linii kolejowej wg analiz CZT zatwierdzonego projektu budowlanego drogi nie jest przeszkodą, gdyż szerokość pasa gruntu we władaniu publicznym (dawniej kolejowego) jest wystarczająca dla zmieszczenia jednotorowej linii kolejowej obok drogi.

Trasa będzie łączyła duże ośrodki regionalne i subregionalne wschodniej Polski (Olsztyn, Ostrołęka, Siedlce, Lublin), które obecnie nie mają bezpośredniego połączenia kolejowego, a jedynie naokoło – przez Warszawę. Zapewni także dostępność kolejową mniejszym ośrodkom jak: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Ostrów Mazowiecka, Chorzele, Wielbark. Projekt będzie także stanowił istotny element aktywizacji gospodarczej Polski Wschodniej przez stworzenie dogodnego połączenia z portami w Trójmieście.