Oprócz rażącego złamania przepisów, projekt ma szereg innych nie mniej poważnych wad i braków. Słupki, które mają uniemożliwiać nielegalne parkowanie przed przejściem dla pieszych, zaprojektowano na środku tego chodnika. Będą utrudniać chodzenie.