Kontraruch rowerowy na ulicy Szkolnej umożliwia dojazd z placu Piłsudskiego lub Małachowskiego do drogi dla rowerów przy Świętokrzyskiej z ominięciem fragmentu ulicy Jasnej. Na dwupasmowej, jednokierunkowej Jasnej dochodzi do przekraczania prędkości i innych niebezpiecznych manewrów. Jadąc Szkolną możemy zaoszczędzić trochę czasu, bo omijamy sygnalizację świetlną. Rozwiązanie byłoby kompletne, gdy powstał kontraruch na zachodniej jezdni placu Dąbrowskiego.

Wlot w Szkolną od strony placu Dąbrowskiego

Skrzyżowanie jest przezroczyste dla ruchu rowerowego. Skręt w dowolnym kierunku.

Wlot oznakowano fragmentem kontrapasa. W celach edukacyjnych zwracamy uwagę, że nie zabrano tu żadnych miejsc postojowych, bo przepisy zabraniają parkowania bliżej niż 10 m od skrzyżowania.

Fragment kontrapasa pojawił się także przy Świętokrzyskiej.

Przy samym skrzyżowaniu powstało pole wyłączenia z ruchu P-21. Sugeruje ono rowerzystom, aby nie wjeżdżali na jezdnię Świętokrzyskiej, lecz skorzystali z drogi dla rowerów.

Do pełni szczęścia brakuje odcinka po zachodniej stronie placu Dąbrowskiego. Dzięki niemu pokonanie trasy od Kredytowej do Świętokrzyskiej byłoby jeszcze bardziej komfortowe i bezpieczne.