Od redakcji

Publikujemy zdobyte niedawno raporty sporządzone przez V OT straży miejskiej po majowych przeglądach dróg rowerowych Bielan i Żoliborza.

Już na wstępie zaznaczamy, że podziękowania wyrażone w poniższym piśmie przewodnim należą się przede wszystkim rowerzystom niezrzeszonym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i poświęcili swój czas by razem ze strażnikami wykonać to, czego żaden zarządca stołecznych dróg chyba dotąd nie praktykował. Choć opóźnienie w publikacji tego materiału nie jest naszą winą, dołączamy przeprosiny dla wszystkich, którzy długo czekali i może już zwątpili w sens swojej aktywności. Nie zniechęcajcie się!

Mamy nadzieję, że ZDM i urzędy dzielnic kupią swoim inspektorom służbowe rowery i od następnej wiosny wprowadzą takie przeglądy do swojej nie codziennej może, ale przynajmniej corocznej praktyki.

Pismo SM

Warszawa, dnia 23 września 2010 r.

SM-AIP-0714-02/10

Do: Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze"

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Odpowiadając na Pana wniosek nr ROW-10-B003-01 z dnia 9 września 2010 r. o udostępnienie dokumentacji Straży Miejskiej m.st. Warszawy, związanej przeglądem infrastruktury rowerowej Bielan i Żoliborza w m-cu maju br., zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej przesyłam w załączeniu kserokopie posiadanej przez Straż Miejską dokumentacji:

 1. Pismo do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz z dnia 1 lipca 2010r.,
 2. Pismo do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany z dnia 1 lipca 2010r.,
 3. Pismo do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z dnia 1 lipca 2010r.,
 4. Pismo z Urzędu Dzielnicy Żoliborz Urzędu m. st. Warszawy z dnia 28.07.2010r.

Informuję jednocześnie, że w siedzibie Oddziału V Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Rydygiera 3a istnieje możliwość zapoznania się z wykonaną w tej sprawie dokumentacją fotograficzną. Korzystając z okazji, pragnę przekazać słowa podziękowania członkom Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze", zaangażowanym we wspomnianym przedsięwzięciu.

Z up. Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy
Danuta Cimaszewska
Zastępca Komendanta ds. Logistyki

Raport dla Żoliborza

Warszawa, dnia 1 lipca 2010 r.

Do: Wydział Infrastruktury
Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz

Mając na uwadze duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych w Warszawie zasadnym jest wzorem europejskich stolic promowanie i rozwój jazdy rowerem . W tym celu strażnicy V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy wspólnie z członkami stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" w dniach 24 - 28 maja 2010r. dokonali kontroli stanu infrastruktury dróg (ścieżek) dla rowerów na terenie dzielnicy Żoliborz. W wyniku tych działań ujawniono n/w nieprawidłowości:

 1. Park Lelewela przy ul. Szczepanowskiego - niewłaściwe oznakowanie pionowe jest znak C-13 droga dla rowerów, a powinien być C-13 / C16 ruch pieszych i rowerzystów
 2. Park Lelewela - gałęzie krzewów wrastające w chodnik, co zmusza pieszych do wchodzenia na drogę dla rowerów.
 3. ul. Wybrzeże Gdyńskie - zły stan nawierzchni wyrwy , zapadliny, korzenie drzew wypychając asfalt tworzą „garby"
 4. ul. Wybrzeże Gdyńskie - przegięta sztyca znaku pionowego C-16 / C-13
 5. ul. Wybrzeże Gdyńskie przy ul. Krasińskiego - zbyt wysokie krawężniki
 6. Park Kępa Potocka przy trasie Armii Krajowej - brak znaku pionowego droga dla rowerów (pusta sztyca)
 7. Park Kępa Potocka - nierówna nawierzchnia, korzenie drzew wypychające asfalt tworzą „garby"
 8. ul. Promyka przy ul Gwiaździstej - brak znaku informacyjnego koniec drogi dla rowerów.

Ujawnione nieprawidłowości mają duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem. Przy odrobinie dobrej woli i nie dużym nakładzie finansowym te drobne, ale bardzo dokuczliwe usterki są możliwe do usunięcia. Dlatego w interesie wszystkich rowerzystów wspólnie z członkami stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" zwracamy się z wnioskiem o poprawienie wskazanej infrastruktury dróg (ścieżek) dla rowerów

W załączeniu przekazuję dokumentację fotograficzną ponumerowaną zgodnie z w/w

Romuald Modzelewski
Naczelnik V Oddziału Terenowego

Raport dla Bielan

Do: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany

Mając na uwadze duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych w Warszawie zasadnym jest wzorem europejskich stolic promowanie i rozwój jazdy rowerem. W tym celu strażnicy V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy wspólnie z członkami stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" w dniach 24 - 28 maja 2010r. dokonali kontroli stanu infrastruktury dróg (ścieżek) dla rowerów na terenie dzielnicy Bielany. W wyniku tych działań ujawniono n/w nieprawidłowości:

 1. ul. Sokratesa - brak-znaków informacyjnych pionowych C-13 / C-16 na ścieżce rowerowej połączonej z chodnikiem
 2. ul. Sokratesa przy ul. Rokokowa - nielegalny wyjazd bezpośrednio na ścieżkę rowerową ustawienie słupków ograniczających wjazd może rozwiązać problem i zlikwidować zagrożenie
 3. ul. Sokratesa wjazd do sklepu Lidl - zasłonięty przez gałęzie znak pionowy C-16 / C-13, - brak znaków poziomych przejazd dla rowerów oraz przejście dla pieszych na podjeździe do sklepu Lidl, - skrzynka na listy ustawiona przy ścieżce dla rowerów powoduje, że osoby korzystające ze skrzynki stają na drodze dla rowerów i utrudniają ruch rowerzystom.
 4. ul. Perzyńskiego przy parku - gałęzie krzewów wrastające w ścieżkę dla rowerów.
 5. ul. Perzyńskiego 8/12 - zapadnięta nawierzchnia na podjazdach na ścieżkę rowerową
 6. ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Staffa do ul. Perzyńskiego - zbyt nisko zwisające gałęzie drzew nad drogą dla rowerów
 7. ul. Jasnorzewskiej przy ul. Podczaszyńskiego 8 - na przejeździe przez jezdnię wymalowano przejście dla pieszych, a powinien być przejazd dla rowerów
 8. ul. Podczaszyńskiego 12 - zbyt nisko zwisające gałęzie drzew nad drogą dla rowerów oraz słupki metalowe wygięte na ścieżkę dla rowerów (można zaczepić jadąc rowerem)
 9. ul. Ogólna przy ul. Słodowiec - zasłonięte przez gałęzie znaki ostrzegawcze informujące o ruchu rowerowym
 10. ul. Perzyńskiego przy ul. Leśmiana - przez przejazd dla rowerów biegnie podwójna linia ciągła.
 11. ul. Ogólna przy ul. Gąbińskiej - brak znaku pionowego C-13 / C-16 informującego że ze ścieżki dla rowerów wjeżdżamy na ciąg, którym mogą poruszać się rowerzyści i piesi czy powinien być znak koniec drogi dla rowerów, - oznakowanie pionowe informuje o przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów natomiast na jezdni wymalowany jest tylko przejazd dla rowerów.
 12. ul. Perzyńskiego vis a vis komisariatu Policji - brak oznakowania poziomego przejazd dla rowerów, - nie we właściwym miejscu na ścieżce dla rowerów są namalowane przejścia dla pieszych
 13. ul. Perzyńskiego przy ul. Magiera - gałęzie drzew - krzewów wrastające w ścieżkę rowerową
 14. ul. Perzyńskiego przy ul. Staffa - nieprawidłowo oznakowany przejazd dla rowerów, brak linii przerywanej przy przejściu dla pieszych, - brak pokrywy metalowej studzienki umiejscowionej na ścieżce dla rowerów, - zapadnięta jezdnia przy podjeździe na ścieżkę dla rowerów.
 15. Park Olszyna - znak informacyjny pionowy C-13/C-16 jest odwrócony

W/w nieprawidłowości mają duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem. Przy odrobinie dobrej woli i nie dużym nakładzie finansowym te drobne, ale bardzo dokuczliwe usterki są możliwe do usunięcia. Dlatego w interesie wszystkich rowerzystów wspólnie z członkami stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" zwracamy sie z wnioskiem o poprawienie wskazanej infrastruktury dróg (ścieżek) dla rowerów.

W załączeniu przekazuję dokumentację fotograficzną ponumerowaną zgodnie z w/w wykazem.

Romuald Modzelewski
Naczelnik V Oddziału Terenowego

Raport dla ZDM

Warszawa, dnia 1 lipca 2010 r.

Do: Zarząd Dróg Miejskich

Mając na uwadze duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych w Warszawie zasadnym jest wzorem europejskich stolic promowanie i rozwój jazdy rowerem . W tym celu strażnicy V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy wspólnie z członkami stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" w dniach 24 - 28 maja 2010r. dokonali kontroli stanu infrastruktury dróg (ścieżek) dla rowerów na terenie dzielnic Żoliborza i Bielan. W wyniku tych działań ujawniono n/w nieprawidłowości:

Dzielnica Żoliborz

 1. ul. Gwiaździsta przy ul. Promyka - zbyt wysoko osadzone krawężniki, - zatarte znaki poziome przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych
 2. ul. Broniewskiego przy trasie Armii Krajowej - zapadnięta nawierzchnia przy krawężnikach, które dodatkowo są zbyt wysoko osadzone.
 3. ul. Powązkowska przy cmentarzu - na sztycy brak znaku - tablicy informacyjnej kierującej do drogi dla rowerów, która jest usytuowana wzdłuż cmentarza
 4. ul. Elbląska 51 - żywopłot wrastający w ścieżkę dla rowerów , który dodatkowo ogranicza widoczność na ostrym łuku drogi.
 5. ul. Elbląska 14 - ustawiony jest znak pionowy C-13a mimo iż droga dla rowerów ciągnie się dalej. . Brak znaku poziomego P-l 1 przejazd dla rowerów.
 6. ul. Armii Krajowej kładka przy ul. Żelazowskiej - słupek ograniczający wjazd pojazdom samochodowym ustawiony na ścieżce.
 7. ul. Słowackiego - niewłaściwy znak pionowy obecnie jest z lewej strony ruch pieszych C-16, a z prawej ruch rowerzystów C-13, a powinno być odwrotnie.
 8. ul. Słowackiego przy ul. Krechowieckiej - przy zjeździe ze ścieżki rowerowej na jezdnię zbyt duży uskok (znajdują się zbyt duże zagłębienia służące do odprowadzania wody)
 9. ul. Słowackiego - żywopłot wrastający w ścieżkę oraz słupki ustawione na środku ścieżki, które są nie oznakowane w sposób właściwy powinny być obmalowane na zewnątrz linią poziomą w formie wysepki. Obecnie przysłonięte przez żywopłot są mało widoczne w nocy.
 10. Al. Jana Pawła II na wiadukcie - zły stan nawierzchni antypoślizgowej
 11. ul. Słowackiego 16/19 - gałęzie wrastające w ścieżkę dla rowerów.
 12. ul. Słowackiego 1 - zapadnięta nawierzchnia .
 13. ul. Powązkowska przy ul Armii Krajowej oznakowanie pionowe wpiowauzające w błąd. Przy przejeździe przez ul. Powązkowską jest ustawiony pionowy znak drogowy „koniec drogi dla rowerów', natomiast na tej samej wysokości na pasie zieleni jest ustawiony znak pionowy informujący, iż jest to ciąg po którym odbywa się ruch pieszych i rowerów
 14. ul. Powązkowska przy ul. Armii Krajowej - zbyt wysoko osadzone krawężniki niewidoczny i źle oznakowany przejazd dla rowerów , brak linii przerywanej po stronie przejścia dla pieszych .

Dzielnica Bielany

 1. ul. Broniewskiego 71 przy ul. Rudnickiego - linia podwójnie ciągła przechodząca przez przejazd dla rowerów oraz ubytki w jezdni na przejeździe dla rowerów.
 2. ul. Kochanowskiego 16 przy ul. Rudnickiego - płotek chroniący trawnik rozpada się, luźne elementy stanowią zagrożenie
 3. ul. Kochanowskiego przy Rudnickiego 10 - słupek na ścieżce rowerowej (powinien być albo na środku ścieżki i namalowana wokół niego wysepka, albo całkowicie z boku ścieżki), słabo widoczne poziome oznakowanie na jezdni przejścia dla pieszych i przejazd dla rowerów.
 4. ul. Rudnickiego 8 - słupki na ścieżce rowerowej nieprawidłowo rozmieszczone stwarzają zagrożenie, brak oznakowania poziomego przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów,
 5. ul. Kochanowskiego 10A - zbyt nisko zwisające gałęzie drzew nad drogą dla rowerów
 6. ul. Kochanowskiego - na całej długości ul. Kochanowskiego brak oznakowania pionowego lub poziomego informującego o ścieżce dla rowerów, - brak oznakowania poziomego przejść dla pieszych przez ścieżkę dla rowerów oraz przejazdów dla rowerów na podjazdach, - kosze na śmieci ustawione zbyt blisko ścieżki dla rowerów (można zaczepić pedałem)
 7. ul. Marymoncka vis a vis cm. Włoskiego - nierówne zjazdy i podjazdy na ścieżkę
 8. ul. Kochanowskiego 48 - słupki betonowe w skrajni ścieżki dla rowerów ( można zaczepić pedałami)
 9. ul. Marymoncka/ Przy Agorze 1A - wystające elementy metalowe ze słupa oświetlenia ulicznego na ścieżkę rowerową
 10. ul. Kochanowskiego 48 - niewidoczny przejazd dla rowerów, pojemnik na piach w skrajni ścieżki rowerowej - brak oznakowania „droga dla rowerów"
 11. ul. Reymonta lOc - 30 m w kierunku ul. Broniewskiego zapadnięta kostka brukowa przy studzience MPWiK - nierówność na wysokość ok. 7 cm.
 12. ul. Przy Agorze/ Marymoncka - brak połączenia chodników i oznakowania przejścia dla pieszych przez drogę dla rowerów.
 13. ul. Reymonta lOc - zbyt nisko zwisające gałęzie drzew nad drogą dla rowerów
 14. ul. Broniewskiego 74 - studzienka MPWiK (hydrant) wystaje ponad ścieżkę, brak kostek w nawierzchni. Niewidoczne znaki poziome „droga dla rowerów"
 15. ul. Broniewskiego 74 - słup ogłoszeniowy na ścieżce rowerowej
 16. ul. Jarzębskiego/Broniewskiego - wystający drut z chodnika oraz zapadnięta nawierzchnia
 17. ul. Marymoncka przy Twardowskiej - zbyt nisko zwisające gałęzie nad drogą dla rowerów
 18. ul. Broniewskiego 56A - za nisko zawieszony znak drogowy C-16 / C-13
 19. ul. Marymoncka/Lindego - zabezpieczenie wejścia na kładkę w skrajni ścieżki dla rowerów , wystające elementy metalowe
 20. ul. Przy Agorze/Marymoncka - nie zakończony wjazd na ścieżkę dla rowerów
 21. ul. Broniewskiego 50 / Duracza - kosz na ścieżce dla rowerów
 22. ul. Podleśna 38 - obrócony znak C-13
 23. ul. Podleśna przy Lasku Bielańskim - studzienka kanalizacyjna w skrajni ścieżki rowerowej (można zaczepić pedałem)
 24. ul. Podleśna przy Lasku Bielańskim (Podleśna 7A przy TAXI) - przekrzywiony znakC13/15
 25. ul. Podleśna 6/8 - skrzynia w skrajni ścieżki rowerowej (można zaczepić pedałem)
 26. ul. Dewajtis przy trasie - zasłonięty przez gałęzie znak pionowy C-13
 27. ul. Podczaszyńskiego przy ul. Kasprowicza - nieprawidłowe oznakowanie poziome „przejazd dla rowerów" brak z lewej strony linii przerywanej
 28. ul. gen. Maczka - wyrwany znak pionowy C-16 / C-13
 29. ul. gen. Maczka - zamazany znak pionowy C-13
 30. ul. Marymoncka 47 - zbyt nisko zwisające gałęzie drzew nad drogą dla rowerów
 31. ul. Sokratesa - Wólczyńska - brak na jezdni przejazdu dla rowerów
 32. ul. Broniewskiego przy ul. Perzyńskiego - brak znaku poziomego na drodze dla rowerów „przejście dla pieszych"
 33. ul. Nocznickiego 17 - zbyt nisko zwisające gałęzie drzew nad drogą dla rowerów
 34. ul. Słodowiec przy ul. Ogólna - nie odtworzona nawierzchnia po robotach na drodze
 35. ul. Marymoncka - brak utwardzonej nawierzchni drogi
 36. ul. Ogólna przy restauracji „Gniazdo Piratów" - zbyt nisko zwisające gałęzie drzewa nad drogą dla rowerów
 37. ul. Marymoncka przy wjeździe do AWF - brak przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych na ruchliwym podjeździe do AWF
 38. ul. Marymoncka przy ul. Chlewińskiej oraz przy ul. Słowiańskiej - brak znaków informacyjnych iż jest to ścieżka rowerowo - piesza
 39. ul. Ogólna przy ul. Gąbińskiej - zbyt nisko umocowane tarcze znaków pionowych
 40. ul. Chlewińska przy ul. Marymonckiej - brak oznakowania poziomego przejazd dla rowerów
 41. ul. Broniewskiego przy Paru Olszyna - zapadnięta nawierzchnia na zjeździe z drogi rowerowej
 42. ul. Powązkowska nad Trasą Armii Krajowej - nierówna nawierzchnia oraz nie usunięta końcówka rury
 43. ul. gen. Maczka - złe oznakowanie pionowe (obecne oznakowanie pionowe sugeruje iż ścieżka dla rowerów służy również do ruchu pieszego , co jest nieprawdą) Powinny być znaki informacyjne C-13 / C-16 z linią pionową a nie poziomą.
 44. ul. Żeromskiego przy ul. Podczaszyńskiego - zasłonięty sygnalizator na przejeździe dla rowerów.
 45. ul. Reymonta przy stacji paliw Orlen - 1 - zbyt nisko zwisające gałęzie drzewa nad drogą dla rowerów 2 - kosze na śmieci ustawione na skraju ścieżki - można zaczepić pedałem 3 - zapadnięta nawierzchnia
 46. ul. Conrada przy kościele - mało widoczny znak poziomy przejazd dla rowerów
 47. ul. Conrada przy pętli MZA - nierówna - zapadnięta nawierzchnia przy zjeździe ze ścieżki oraz brak z jednej strony linii przerywanej na przejeździe dla rowerów.
 48. ul. Conrada vis a vis nr 12 - nierówna - zapadnięta nawierzchnia przy zjeździe ze ścieżki oraz niedokończony lub nie uzupełniony po pracach remontowych znak poziomy przejazd dla rowerów.
 49. ul. Conrada przy ul. Kwitnącej - ustawiony pojemnik na odzież używaną powoduje, że osoby wrzucające do niego rzeczy stoją na ścieżce rowerowej i blokują- utrudniają ruch rowerowy
 50. ul. Broniewskiego przy ul. Perzyńskiego - brak znaku informacyjnego C-13a „koniec drogi dla rowerów"

W/w nieprawidłowości mają duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem. Przy odrobinie dobrej woli i nie dużym nakładzie finansowym te drobne, ale bardzo dokuczliwe usterki są możliwe do usunięcia. Dlatego w interesie wszystkich rowerzystów wspólnie z członkami stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" zwracamy się z wnioskiem o poprawienie wskazanej infrastruktury dróg (ścieżek) dla rowerów.

W załączeniu przekazuję dokumentację fotograficzną ponumerowaną zgodnie z w/w wykazem.

Romuald Modzelewski
Naczelnik V Oddziału Terenowego

Odpowiedź Żoliborza

Warszawa, dnia 28.07.2010 r.

UD-XVIII-WIR-MKO-70400-1007-10

Do: Straż Miejska

dotyczy: nieprawidłowości w ciągu ścieżek rowerowych zarządzanych przez Dzielnicę Żoliborz

W odpowiedzi na pismo nr SM-OT5-0214-8/10 L dz. 1951 z dnia 01.07.2010 r. w sprawie j.w. wyjaśniam, że:

1. Zlecę wymianę niewłaściwej tarczy na skrzyżowaniu ulicy Szczepanowskiego z PI. Lelewela.

2. Konary krzewów wrastające w chodnik na PI. Lelewela zostały już usunięte.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
Michał Jakubowski

...?

Odpowiedzi z ZDM i Bielan nie otrzymaliśmy, co nie jest dobrym prognostykiem i niezbyt dobrze świadczy o tych podmiotach.