Do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Dotyczy: braku możliwości przejścia przez przejścia dla pieszych na ul. Korkowej

Uprzejmie proszę o interwencję w następującej sprawie:

Załączona fotografia ilustruje aktualny stan przejścia dla pieszych przez ul. Korkową przy ul. Potockich.

Nawet po małym opadzie deszczu nie da się z tego przejścia korzystać, ponadto przejeżdżające samochody rozpryskują wodę w promieniu kilku metrów, ochlapując przechodniów na całej szerokości chodnika oraz pasażerów oczekujących pod wiatą przystankową. Osoby niepełnosprawne lub z małymi dziećmi są w tym miejscu zupełnie bez szans.

Identyczna sytuacja ma miejsce kilkaset metrów dalej na przejściu przy ul. Korkowej między Weselną i Króla Maciusia. Tu jest nawet gorzej, gdyż nie ma sygnalizacji i pieszy ma jeszcze mniejsze szanse na uniknięcie zalania wodą. Z przejścia tego korzystają tysiące osób dziennie z uwagi na przychodnię zdrowia, piekarnię osiedlową i pobliską szkołę na ok. 900 uczniów. Nawet strażnicy miejscy, pilnujący przejścia rano nie mogą normalnie pełnić służby, gdyż w czasie opadów nie da się tam stać.

Przyczyną problemu w obu przypadkach jest zapadnięta jezdnia, której akurat najniżej położone fragmenty wypadają na przejściach dla pieszych. Nie ma tu znaczenia, czy system odwodnienia akurat jest sprawny. Nic on nie daje, gdyż niewłaściwy profil nawierzchni nie pozwala kałużom spłynąć do kanalizacji lub dołów osadnikowych.

ZDM poinformowane o problemie nie ma koncepcji jego rozwiązania inaczej, niż przez kompleksowy remont ulicy, który nie jest nawet ujęty w planach w najbliższym czasie (podobnie jak pobliskiego ronda). Proponowałem rozwiązanie doraźne i skuteczne, polegające na wycięciu fragmentu asfaltu i ułożeniu łagodnego progu spowalniającego z przejściem dla pieszych. Dyrekcja ZDM poinformowała w odmownej odpowiedzi, że ul. Korkowa jest drogą służącą do komunikacji z Wesołą i nikt nie będzie tego ruchu w ten sposób tamował.

Uważam, że musi zaistnieć w Warszawie możliwość negowania tego typu decyzji z uwzględnieniem dobrze rozumianego dobra społecznego. Ulica Korkowa jest drogą, na której odbywa się ruch wzdłużny i poprzeczny i nie może być tak, że któryś z nich jest uniemożliwiony przez postępowanie zarządcy drogi. Łagodne garby z przejściami stosowane są we wszystkich miastach Europy, a nawet Polski, nigdzie nie stanowiąc problemu...

...co ilustrują pozostałe załączone fotografie...

...wykonane w Polsce na drodze powiatowej. (Na pierwszej widoczne jest wyniesiona tarcza skrzyżowania, na drugiej wyniesione przejście dla pieszych.)

Stosując takie rozwiązanie można usunąć problem kałuż bez remontu całej ulicy oraz jednocześnie poprawić bezpieczeństwo pieszych. Skorzystają na tym także samochody, gdyż istnieje wyraźna różnica między przejechaniem z dozwoloną prędkością łagodnego progu w stosunku do rozbijania zawieszenia na dziurach ukrytych pod powierzchnią brudnej wody. To samo dotyczy niszczącego wpływu kałuż na układy wydechowe i hamulce.

Proszę o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania problemu, który dla ZDM jest nie do pokonania w obecnym stanie rzeczy.

Z poważaniem,
mgr inż. Tomasz Roliński