ZDM/DZWD/0717/ZRiKD/Z/68/07

Do: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg ul. Chmielna 73A

Dotyczy: regulacji krawężników na ścieżkach rowerowych na terenie Dzielnicy Bielany.

W nawiązaniu do zlecenia nr DZWD/03/07 z dn. 8.02.2007 r. /kopia w załączeniu/, Zarząd Dróg Miejskich prosi o wykonanie regulacji krawężników na ścieżkach rowerowych w celu uzyskania "światła" 1 cm, na następujących skrzyżowaniach ulic na terenie Dzielnicy Bielany:

- Trasa AK przy Gąbińskiej
- Perzyńskiego przy Nałkowskiej
- Marymoncka przy Al. Zjednoczenia
- Al. Zjednoczenia przy Barcickiej
- Al. Zjednoczenia przy Cegłowskiej
- Reymonta przy Żeromskiego.

Powyższe prace należy wykonać do 10.09.2007 r.

p.o. Naczelnik Wydziału Dróg Grażyna Lendzion

Poprzednie pismo

[zobacz >>>]