06.05.2009: Rowerzysta do Zarządu Dróg Miejskich

Szanowni Państwo,

Wnoszę o obniżenie krawężników na drogach rowerowych na przejazdach przez jezdnie w ww. miejscach:

1. al. Jana Pawła II (na skrzyżowaniu z ul. Dzielną przy numerze 7)

2. ul. Popiełuszki (przejazd Żoliborskiej Trasy Rowerowej odc. Braci Załuskich - Słowackiego, przy ul. Popiełuszki 15)

Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, nierówności i uskoki na drodze dla rowerów nie powinny przekraczać 1 cm. Tymczasem w wymienionych przeze mnie miejscach nierówności te dochodzą do 5 cm. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo podróży proszę o jak najpilniejsze poprawki.

Oczekuję odpowiedzi w terminie miesiąca, zgodnie z Art. 35 KPA.

Z poważaniem,

Michał Stańczyk

Do wiadomości: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, ul. Nowogrodzka 46/6 00-695 Warszawa.

22.05.2009: Zarząd Dróg Miejskich do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg

ZDM/DZWD/0717/W/214/09

Dotyczy: obniżenia krawężników na połączeniu ścieżek rowerowych z jezdnią na ulicy Jana Pawła II i Popiełuszki 15.

Zarząd Dróg Miejskich przesyła pismo Pana Michała Stańczyka, w sprawie obniżenia krawężników na połączeniu ścieżek rowerowych z jezdniami ulic Jana Pawła II i Popiełuszki celem wykonania powyższych robót w ramach zawartego Porozumienia z dn. 29.12.2008 r.

O wykonaniu powyższych prac prosimy pisemnie powiadomić Zarząd Dróg Miejskich.

Naczelnik Wydziału Dróg

Marcin Błaszczak

Do wiadomości:

1. Pan Michał Stańczyk

26.05.2009: Są efekty

I stała się równość!

Jedno miejsce jest już doprowadzone do właściwego stanu, uskok na przejeździe został zniwelowany do zera. Czekamy na wykonanie naprawy w drugim miejscu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Należy pogratulować zarówno ZDM jak i ZRiKD sprawnej reakcji, obyło się nawet bez odczekania tradycyjnego miesiąca. Miejmy nadzieję, że to jaskółka zbliżającej się wiosny, jeśli chodzi o staranność wykonania i utrzymania ścieżek rowerowych.

Jeśli Ty też chciałbyś dojeżdżać do pracy czy szkoły równą ścieżką rowerową, bez wystających krawężników - nie czekaj aż urzędnicy zauważą nierówności z samochodu, zgłoś usterki zarządcy drogi. Jak to zrobić? [zobacz >>>]