W sobotę 10 września 2011 r. rowerzyści z Zielonego Mazowsza oraz z Warszawskiej Masy Krytycznej przybyli na Saską Kępę do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ich celem było wsparcie ludzi poszkodowanych w wypadkach poprzez oddanie krwi jako najcenniejszego składnika w organizmie człowieka. Rowerzyści nie tylko promują zdrowy i bezpieczny transport, dzięki któremu możemy żyć w czystszym i bardziej przyjaznym otoczeniu, ale też bezpośrednio wspomagają ochronę zdrowia w Polsce.

Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym za chęć pomocy i oddania krwi.