Trzeba dużej naiwności by twierdzić, że wandale chętni do budowania takich torów przeszkód na chronionym obszarze odstąpią od tego na widok znaku z rowerem w czerwonym kółku, jeśli powszechnie wiadomo, że nikt ich w leśnej głuszy nie będzie ścigał. Już w dzieciństwie przyswajamy smutną prawdę, że do zapobiegania niepożądanym zachowaniom ludzi potrzeba nie tylko zakazu, ale i zdolności egzekwowania go.