Wszystkie 100-200 metrowe połączenia ze ścieżką rowerową na wale oznaczono zakazem ruchu. Mijając po drodze kilka takich znaków można dojechać do ul.Dewajtis. Żadne z przecięć Rudawki nie jest formalnie dostępne z roweru.