W tym miejscu dawny szlak niebieski biegł w lewo, ku skarpie. Był to najbardziej atrakcyjny odcinek, obecnie trzeba jechać prosto.