Dla przykładu znak przy ul. Klaudyny już parokrotnie był wyrywany lub zdejmowany, co zmusiło Państwa do zwieszenia go wysoko na drzewie.