A widać już zaczątek dzikiego wysypiska śmieci przy forcie Bielany, obok boiska piłkarskiego. Zagraża to degradacją otoczeniu Lasu Bielańskiego i samemu rezerwatowi.