W skrócie

W niecałe dwa lata udało się przestawić ławki ustawione w skrajni jednej z najpopularniejszych dróg dla rowerów w Warszawie. Choć chwilę to trwało, trzeba pogratulować warszawskim urzędnikom, że pomimo gąszczu instytucji odpowiedzialnych za utrudnianie sobie nawzajem (jak też mieszkańcom) życia, sprawę udało się doprowadzić do końca.

Tak było od jesieni 2009 roku, kiedy zdecydowano się postawić ławki w sposób idealnie łączący brak widoczności z zachęcaniem do chodzenia po ścieżce i siedzenia z nogami wystającymi na trasę rowerową.

Tak jest teraz -- na szczęście dla pieszych i rowerzystów, jednak dało się.

Dla wytrwałych

Początek epopei -- pismo ZM z 16 listopada 2009

Do Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Proszę o interwencję u podmiotu odpowiedzialnego za ustawienie nowych ławek wzdłuż bulwaru nadwiślańskiego i przestawienie dwóch zaznaczonych na załączonym zdjęciu (o ile dobrze pamiętam, jest to fragment na północ od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego). Zostały one ustawione w skrajni drogi dla rowerów, przez co jedyna droga dojścia do nich prowadzi właśnie drogą rowerową, a nogi osób siedzących na nich będą wystawała na drogę. Co więcej, jako że są ustawione po obu stronach schodów, są kiepsko widoczne dla nadjeżdżających rowerzystów.

Ławki te powinny stać, tak jak pozostałe ustawione w tej transzy, na bulwarze bliżej Wisły, a nie przy drodze dla rowerów. Ich obecne ustawienie stwarza ryzyko wypadku zarówno dla pieszych jak i rowerzystów.

Szybka reakcja BDiK -- pismo z 3 grudnia 2009 r.

Do Pani Hanny Jakubowicz, Dyrektor Zarządu Mienia m.st. Warszawy.

W związku z informacjami [...] potwierdzonymi wizją lokalną, proszę o bardzo pilne przesunięcie ławek umieszczonych przy drodze rowerowej przebiegającej wzdłuż bulwaru nadwiślańskiego (po wschodniej stronie ul. Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Kościuszkowskie), oraz przy drodze technicznej poniżej skarpy przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Wyżej wymienione ławki zostały umieszczone bez zachowania skrajni 0,5m wymaganej Zarządzeniem nr 3618/2009 z dn. 4.09.2009 r. (Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w Warszawie). [zobacz >>>]

Posadowienie owych ławek wymusza nieuzasadnione wielokrotne przekraczanie drogi rowerowej przez pieszych, jak również trzymanie nóg na drodze rowerowej przez osoby korzystające z ławek. Biorąc pod uwagę, że mogą to być również osoby z wózkami z małymi dziećmi lub osoby starsze/niepełnosprawne z laskami lub kulami, poziom niebezpieczeństwa zarówno dla rowerzystów, jak i użytkowników ławek wzrasta bardzo drastycznie.

Zaleca się posadowienie ławek w odległości co najmniej 2,0m od ciągów komunikacyjnych, w miejscach nie wymuszających przekraczania w/w ciągów. Jednocześnie proszę o przestawienie ławek blokujących częściowo schody prowadzące do stopni nad Wisłą (foto zał.) - takie umiejscowienie ławek stwarza dużą niewygodę dla osób z wózkami i małymi dziećmi.

Wizja lokalna

Odbyło się spotkanie trójstronne, z udziałem przedstawiciela Biura Drogownictwa i Zarządu Mienia. Niestety ci ostatni zacietrzewili się i nie chcieli słuchać jakichkolwiek argumentów, upierając się, że ławki stoją w najlepszych z możliwych miejsc, nawet jeżeli - podobnie jak u Voltaire'a - może to skutkować różnorakimi obrażeniami. Jako że możliwości dyskusji na miejscu nie było, pozostawało wrócić do drogi pisemnej.

Pismo Zarządu Mienia - maj 2010 r.

(Pochylenia od redakcji.)

Do Zielonego Mazowsza.

W odpowiedzi na pismo ROW/10/0042/01/MS Zarząd Mienia m.st. Warszawy informujemy, iż drogi znajdujące się na terenach w zarządzie Zarządu Mienia m.st. Warszawy są drogami wewnętrznymi z dopuszczonym ruchem jedynie Służb Miejskich (zgodnie z istniejącym oznaczeniem). W związku z powyższym do dróg nie stosują się przepisy Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz cytowane akty: Dz.U. Nr. 43 poz. 430, Dz. U. Nr. 220.

Ławki zostały wystawione zgodnie z głównym celem funkcjonalnym obszaru, jakim jest funkcja promenady pieszo-rowerowej o uspokojonym i zintegrowanym ruchu pieszym i rowerowym.

Jednakże w ramach konsultacji społecznych traktując Pana pismo, jako wniosek prosimy o sprecyzowanie, których ławek pismo dotyczy. W celu sprecyzowania prosimy o przesłanie na mapie topograficznej lub podobnej w skali nie większej niż 1:2000:

1) lokalizacji każdej ławki w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie,

2) pokazaną na powyższej mapie propozycją przesunięcia z uwzględnieniem: osób pieszych, osób starszych, rowerzystów, wędkarzy, koniecznością przejazdu samochodów technicznych, koniecznością pielęgnacji zieleni, ustawienia frontem do rzeki, zachowania widoczności rzeki, umieszczenie w bliskości ciągów pieszych i rowerowych, po których mogą poruszyć się piesi oraz innych użytkowników Bulwarów Nadwiślańskich, konieczności zagospodarowania otoczenia schodów, uwzględnienia głównego przeznaczenia Bulwarów Nadwiślańskich jako promenady spacerowej, uwzględnienia faktu iż drogi (również piesze i rowerowe oraz ciągi piesze) są drogami wewnętrznymi.

Mamy nadzieję, iż Pana dalsze uwagi i wnioski umożliwią nam uczynić przestrzeń miejską bardziej przyjazną dla jej mieszkańców.

Dyrektor Zarządu Mienia m.st. Warszawy
mgr inż. Hanna Jakubowwicz

Pismo Zielonego Mazowsza do BDiK - lipiec 2010

Nawiązując do wizji lokalnej bulwarów nadwiślańskich, zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do załączonego pisma Zarządu Mienia m.st. Warszawy, w tym:

- do sekcji pieszo-rowerowej z prośbą o pomoc przy wskazaniu lokalizacji ławek nie utrudniających ruchu pieszego (po schodach) ani rowerowego (po drodze dla rowerów),

- do Inżyniera Ruchu z prośbą o ustosunkowanie się do informacji na temat organizacji ruchu i klasyfikacji traktu jako drogi wewnętrznej z dopuszczonym wyłącznie ruchem służb miejskich.

Odpowiedź BDiK - sierpień 2010

W odpowiedzi na pismo (...) uprzejmie informuję, że teren ten łącznie ze ścieżką rowerową znajduje się w zarządzie Zarządu Mienia m.st. Warszawy (a jednostką nadrzędną jest Biuro Gospodarki Nieruchomościami) i stanowi drogę wewnętrzną. Opiniowanie terenów i dróg wewnętrznych nie leży w kompetencji tutejszego urzędu. Zgodnie z Art. 8 pkt 2 Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami, budowa utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie dróg wewnętrznych należy do zarządy terenu. Natomiast zgodnie z Art. 10 pkt 7 Ustawy "Prawo o ruchu drogowym" zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotow zarządzających tymi drogami.

W odniesieniu do podniesionych po raz kolejny kwestii umiejscowienia ławek, Biuro Drogownictwa i Komunikacji wyjaśnia, iż stanowisko w tej kwestii zostało już zaprezentowane w piśmie z dnia 3.12.2009 r. (...).

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji
Mieczysław Reksnis

Do wiadomości: a/a, Pani Hanna Jakubowicz, Dyrektor Zarządu Mienia m.st Warszawy, BDiK-IR.

Od redakcji

Jak widać, fakt że ZM (Zarządowi Mienia) nie udało się za pierwszym razem spełnić wymienionych przez siebie warunków (czyli np. uwzględnienia rowerzystów, osób starszych i osób pieszych) został zinterpretowany jako oznaczający, że powinno to zrobić ZM (Zielone Mazowsze). Na szczęście pomimo kolejnej porażki, jakie miasto regularnie ponosi w walce z samym sobą [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>], po jakimś czasie jednostka miejska przypomniała sobie o tym, że jej obowiązki należą do niej, a nie innych organizacji o tym samym akronimie i przestawiła ławki w miejsce, gdzie już nie generują całkowicie zbędnych kolizji. Pozostaje teraz mieć nadzieję, że podobne błędy zostaną uniknięte przy okazji przebudowy bulwarów [zobacz >>>] poprzez skonsultowanie projektu z jego przyszłymi użytkownikami *przed* jego zrealizowaniem w terenie.