Propozycja korekty projektu ścieżki przy ul. Sobieskiego w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Krasińskiego - zamiana miejscami przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów oraz wykonanie ich prostopadle do pokonywanej jezdni. Zmniejszy to kąt zwrotu ostrego zakrętu za przejazdem, poprawi bezpieczeństwo (lepsza widoczność, krótszy czas przebywania na jezdni przez pieszego i rowerzystę) i ograniczy liczbę przecięć ruchu rowerowego z pieszym.

Zwracamy też uwagę na nadmiar znaków B-9 (zakaz ruchu rowerów): zaprojektowana ścieżka rowerowa nie umożliwia dojazdu do wszystkich celów podróży przy ul. Sobieskiego, więc od czasu do czasu rowerzysta i tak będzie zmuszony zjechać na jezdnię (np. żeby skręcić w ul. Rycerską).