Wnoszę następujące uwagi do projektu przebudowy ul. Sobieskiego w Legionowie przedstawionego na konsultacjach społecznych w dniu 19 maja 2009 roku, na których deklarowali państwo, że projekt jest opracowywany z myślą o pieszych, a nie zwiększeniu przepustowości ulicy (paradoksalnie nadmiar sygnalizacji świetlnych może sprawić, że przepustowość ulicy się zmniejszy, a uczestnicy ruchu zamiast zwracać uwagę na rzeczywiste warunki panujące na drodze i dostosowywać się do nich, będą zwracać uwagę na sygnalizacje świetlne, co może doprowadzić do wzrostu liczby wypadków, w tym wypadków z udziałem pieszych oraz do trudności z właściwym zsynchronizowaniem cykli sygnalizacji świetlnych, co może prowadzić do ich ignorowania):

1. Bez względu na zdobycie lub nie funduszy unijnych na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Sobieskiego, należałoby ją zrealizować przy przebudowie ulicy ze względu na to, że po wykonaniu przebudowy ul. Sobieskiego gwarancje na jej wykonanie mogłyby uniemożliwić powtórne jej rozkopanie w celu budowy drogi rowerowej, rozdzielenie inwestycji na dwa etapy polegające najpierw na przebudowie ul. Sobieskiego, a później na budowie wzdłuż niej drogi rowerowej wymagałyby dwukrotnego organizowania placu budowy, opracowywania projektu organizacji ruchu, rozpisania przetargu, czego koszty mogłyby przekroczyć wartość dotacji unijnej, do której i tak konieczny jest wkład własny. Brakujące pieniądze na budowę drogi rowerowej można uzyskać również poprzez rezygnację z niepotrzebnych elementów wymienionych w następnych punktach.

2. Droga rowerowa powinna być wykonana w technologii nawierzchni asfaltowej koloru czarnego z oznakowaniem kolorem czerwonym powierzchni wszystkich przejazdów rowerowych przez ulice. Jeśli chodzi o państwa argumenty, że trudno znaleźć wykonawcę asfaltowej drogi rowerowej, to uważam, że wykonawca powinien spełnić wymagania stawiane mu w projekcie i przetargu, a nie projekt wymagania wykonawcy. W ostatnich latach zrealizowano w Warszawie asfaltowe drogi rowerowe, np. przy ul. Bitwy Warszawskiej, ul. Marymonckiej, czy ul. Broniewskiego, więc jest to możliwe i istnieje grupa firm, które są w stanie wykonać drogę rowerową w technologii nawierzchni asfaltowej.

3. Przy wszystkich przejściach dla pieszych należałoby całkowicie obniżyć krawężniki bez stosowania rowków odwadniających z kostki betonowej.

4. Przy wszystkich przejściach dla pieszych należałoby zastosować płytki z wypustkami ostrzegające niewidomych, że zbliżają się od jezdni, a na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego i z ul. Siwińskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Wysokiego sygnalizację dźwiękową dla niewidomych.

5. Należałoby zrezygnować z wydzielonego pasa do skrętu w prawo w ul. Rycerską, co poprawi widoczność na linii pieszy przechodzący przez ul. Sobieskiego – kierowca, która w obecnym rozwiązaniu może być ograniczona przez samochód na pasie do skrętu w prawo i podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez ul. Sobieskiego, bo będą mogli bezpiecznie wejść na przejście w czasie, gdy kierujący pojazdem będzie rozpoczynał manewr skrętu w prawo w ul. Rycerską i nie będzie mógł być w tym momencie wyprzedzony przez pojazd jadący w tym samym kierunku na wprost. 6. Należałoby doprojektować brakujące przejście dla pieszych przez ul. Rycerską przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego oraz brakujące przejście dla pieszych przez ul. Sobieskiego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Rycerską – przejście to powinno być wyposażone w azyl na przestrzeni wyłączonej z ruchu.

7. Należałoby zrezygnować z sygnalizacji świetlnej oraz z pasa do skrętu w prawo w ul. Kazimierza Wielkiego na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego oraz doprojektować brakujące przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Kazimierza Wielkiego.

8. Należałoby zrezygnować z sygnalizacji świetlnej oraz pasa do skrętu w prawo w ul. Husarską na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego i doprojektować brakujące przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Husarską, a przejścia dla pieszych przez jezdnie lokalne równoległe do ul. Sobieskiego maksymalnie przysunąć do skrzyżowania z ul. Husarską w celu skrócenia dróg dojścia pieszego.

9. Należałoby zrezygnować z sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych z azylem przez ul. Sobieskiego przy targu na rzecz przejścia dla pieszych z azylem i wyprofilowaniem drogi wokół azylu w taki sposób, aby zastosowane rozwiązanie wymuszało na kierujących ograniczenie prędkości. Można pozostawić obecnie działającą przy tym przejściu sygnalizację ostrzegawczą.

10. Należałoby doprojektować brakujący przejazd rowerowy przez ul. Sobieskiego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i Siwińskiego oraz brakujący przejazd rowerowy przez ul. Wysokiego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, aby objąć przejazdami rowerowymi wszystkie wloty tych skrzyżowań.

11. Należałoby doprojektować brakujące przejścia dla pieszych przez wyjazdy z dróg lokalnych równoległych do ul. Sobieskiego na ul. Siwińskiego.

12. Należałoby zaprojektować pas do skrętu w lewo do myjni samochodowej i pas włączania w ul. Sobieskiego umożliwiający wyjazd z myjni w lewo, albo rozdzielić jezdnie obszarem wyłączonym z ruchu w postaci wypiętrzonego ponad poziom jezdni pasa zieleni lub wysepki wypiętrzonej ponad poziom jezdni w celu skutecznego wyegzekwowania zakazów skrętu w lewo oraz niezależnie od wybranego rozwiązania zaprojektować w tym miejscu przejście dla pieszych, najlepiej z azylem, ponieważ jest to najkrótsza droga dojścia pieszego w kierunku parku i kościoła.

13. Należałoby doprojektować przy przejściu dla pieszych przejazd rowerowy przez ul. Sobieskiego na skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa oraz łącznik w postaci drogi rowerowej wzdłuż chodnika do ul. Wysokiego.

14. Należałoby doprojektować przy przejściu dla pieszych brakujący przejazd rowerowy przez ul. Sobieskiego na skrzyżowaniu z ul. Norwida oraz brakujący przejazd rowerowy przez ul. Norwida na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego.