Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa wystąpienie z dnia 2 lipca br. dotyczące stanu technicznego ścieżki rowerowej Młociny - Powsin [zobacz >>>], uprzejmie informuję, że jednostki organizacyjne podległe Zarządowi m. st. Warszawy, administrujące ścieżką, dokonały przeglądu jej stanu oraz wykonały niezbędne naprawy nawierzchni w miejscach szczególnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

Pozostałe naprawy nawierzchni, odtworzenie lub wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, uwzględniające Państwa spostrzeżenia, będą zrealizowane do końca października br.

Pragnę również poinformować, że Straż Miejska otrzymała polecenie zdyscyplinowania kierowców, parkujących na terenie ścieżki.

Z poważaniem

mgr inż. Jerzy Lejk wiceprezydent m.st. Warszawy