W związku z projektem przebudowy ulicy Łodygowej na odcinku od ulicy Radzymińskiej do torów kolejowych przy granicy miasta, Zielone Mazowsze postuluje co następuje:

1) Na drodze rowerowej zastosować wyłukowania o promieniach minimalnie 20m. W szczególnych wypadkach dozwolone jest zmniejszenie promienia łuku na drodze rowerowej do 6m w obrębie skrzyżowań.

2) Na drodze rowerowej zastosować skrajnie min. 0,5m - obiekty takie jak znaki drogowe, wiaty przystankowe, wygrodzenia itp umieszczać z zachowaniem skrajni (np. znaki drogowe można umieszczać na wysięgnikach).

3) W związku z faktem, że projektowana infrastruktura wymusza od rowerzysty poruszanie się jezdnią na zasadach ogólnych w pewnych relacjach (np w relacji do/z ul Pszczyńskiej), należy usunąć znaki zakazu B-9 na całej długości ulicy. Warto dodać, że znaki te i tak są niepotrzebne – nakaz jazdy po drodze rowerowej wynika z przepisów ogólnych PoRD.

4) Zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej na przejazdach przez wjazdy do posesji.

5) Przejazd rowerowy przy skrzyżowaniu z ulicą Radzymińską zamienić miejscami z przejściem dla pieszych (przejazd rowerowy bliżej skrzyżowania, przejście dalej), gdyż w obecnym projekcie nie będzie możliwości bezpiecznego poprowadzenia ruchu rowerowego w przypadku budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Radzymińskiej.

6) Przeprojektować wjazd w ulicę Pszczyńską, przybliżając przejazd rowerowy i przejście piesze do ulicy Łodygowej. Możliwe to będzie np dzięki zmniejszeniu wyłukowania jezdni w tym miejscu, lub poprowadzeniu przejścia i przejazdu nieprostopadłe do jezdni. W obecnym kształcie projekt tego miejsca opiniujemy negatywnie ze względu na brak możliwości zmieszczenia się roweru na łuku przed przejazdem, nieintuicyjny przebieg i brak odpowiedniego wyłukowania.

7) Zaprojektowany przejazd rowerowy przez Łodygową przy Wschodniej zakończony jest ślepo. Postulujemy doprojektowanie łącznika w postaci drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego do ulicy Wschodniej wraz z przejazdem przez nią i dalej do drogi technicznej około 50m dalej w kierunku Ząbek.

8) W przypadku akomodacji przyciskami na przejściu i przejeździe rowerowym przez ulicę Łodygową w rejonie ulicy Wschodniej przypominamy o ruchu prawostronnym, który obowiązuje na drodze rowerowej - w związku z powyższym postulujemy by ewentualne przyciski dla rowerzystów znajdowały się zawsze po prawej stronie jezdni. Jako optymalną wskazujemy detekcję nie wymagającą naciskania przycisków (pętle indukcyjne, fotokomórki itp)– jednak ze względu na „lokalny” charakter łącznika dopuszczamy tu instalację przycisków, o ile będą one znajdowały się po prawej stronie drogi rowerowej, z zachowaniem jej skrajni. Podobnie należy postąpić przy projektowaniu akomodacji przyciskami w innych miejscach.

9) Na drodze technicznej w rejonie pomiędzy ulicami Wschodnią, a Potulicką postulujemy zastosowanie uspokojenia ruchu w postaci np płytowych progów spowalniających.

10) Na drodze technicznej w rejonie od Klamrowej do Ogrodowej postulujemy dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego odbywającego się na zasadach ogólnych, bez wytyczania kontrapasa poprzez umieszczenie tabliczek T-22 ("Nie dotyczy roweru") pod znakami D-3, B-2. Postulujemy także uspokojenie ruchu na ww odcinku drogi technicznej np. poprzez montaż płytowych progów spowalniających co 50-100m

11) Doprojektować jednokierunkowy łącznik w postaci drogi rowerowej pomiędzy jezdnią główną ulicy łodygowej, a drogą techniczną po jej północnej stronie – przejazd pozwoli skrócić rowerzystom drogę np. w relacji Ząbki - Ogrodowa o kilkaset metrów i pozwoli jechać bezpieczniejszą jezdnią techniczną o ruchu uspokojonym zamiast jezdnią główną.

12) Przejazd rowerowy przez ulicę Łodygową w rejonie początku fragmentu dwujezdniowego przedłużyć o łącznik w postaci drogi rowerowej do jezdni technicznej – obecnie rowerzysta po przejechaniu przez jezdnie główne Łodygowej pozostałe dwa metry do drogi technicznej powinien zgodnie z prawem pokonywać pieszo, co jest absurdalne.

13) Wyprostować przebieg północnego chodnika wzdłuż Łodygowej w okolicach ulicy Ogrodowej – przebieg chodnika z 4 zakrętami jest nieintuicyjny i będzie utrudniał poruszanie się niepełnosprawnym i osobom np z wózkami dziecięcymi.

14) W rejonie początku drogi rowerowej po północnej stronie wyprostować przebieg drogi rowerowej łączącej jednokierunkowy wjazd z jezdni z dalszym ciągiem drogi rowerowej wzdłuż ulicy Łodygowej – można to zrobić kosztem gorszego wyłukowania drogi rowerowej w relacji wjazd z jezdni – przejazd w poprzek Łodygowej – która stanowi jedynie lokalny łącznik, w odróżnieniu od relacji głównej wzdłuż Łodygowej.