Czy można się dziwić, że nawet odpady mają już serdecznie dosyć takiego traktowania?
Gdzieś w stolicy segregują
więc butelka plastikowa
wyruszyła w podróż z wiatrem
by się dać zutylizować...