Najgorzej jest przed budynkami użyteczności publicznej. Na zdjęciu ponad 8-metrowy chodnik przed budynkiem Marszałkowska 82, w którym obecnie mieści się Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - zamienił się on dziś w niespełna 2-metrową udeptaną ścieżynkę.