Do odśnieżenia zaślepionego przejazdu z Marszałkowskiej w ulicę Ks. Skorupki (czyli chodnika) nie przyznają się najwyraźniej żadne służby miejskie.