W siedzibie Zarzadu Dróg Miejskich odbyło się spotkanie na temat planowanej przebudowy ul. Marszałkowskiej. Merytoryczna dyskusja okazała się bardzo trudna, gdyż przedstawiciele ZDM nie znali planu zagospodarowania przestrzennego, na który się powoływali. Tym niemniej zadeklarowali chęć przeprowadzenia konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy mieliby możliwosć wypowiedzenia się, czy wolą projekt ZDM, czy przedstawiony przez Federację Zielonych projekt alternatywny, uwzględniajacy ograniczenie ruchu samochodów i scieżkę rowerowa.