Pismo rowerzysty do ZDM

Do: Pani Grażyna Lendzion
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Szanowna Pani!

Na stronie www.zdm.waw.pl można dziś przeczytać pod tytułem „Wymiana nawierzchni nabiera rozpędu”, że jak co weekend, Zarząd Dróg Miejskich zaplanował wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej na warszawskich ulicach. W nadchodzący weekend wymieni nawierzchnię aż trzech ulic: Korkowej, Żwirki i Wigury oraz Dzieci Warszawy.

Nie da się zaprzeczyć dużej skali tych działań i odmówić konsekwencji w ich prowadzeniu przez instytucję, którą Pani kieruje. Mam w związku z tym pytania, czy podobne dobrodziejstwa poprawy jakości nawierzchni ZDM planuje również dla rowerzystów? Jakie środki przeznaczą Państwo w tym roku na tzw. weekendowe wymiany nawierzchni na jezdniach (tu pewne uściślenie względem terminu ulice użytego w cytowanym ogłoszeniu), a jakie na analogiczną poprawę nawierzchni dróg rowerowych? Proszę o podanie obu kwot.

Spodziewam się, że na zarządzanych przez siebie ulicach ZDM traktuje drogi rowerowe jako pełnoprawny i ważny składnik pasa drogowego i poczuwa się do dbałości o ich stan i warunki jazdy nie mniej niż daje temu wyraz w wymienionych na wstępie regularnych i długofalowych remontach warstwy ścieralnej stołecznych jezdni. Mam prawo sądzić, że są Państwu znane problemy z nawierzchnią stołecznych dróg rowerowych, w większości pokrytych kostką bauma i na bardzo wielu odcinkach pełną nierówności i ubytków, absorbującą zanieczyszczenia i podatną na zarastanie. Sądzę wobec tego, że uzyskam pozytywną odpowiedź na powyższe pytanie oraz informację o odcinkach dróg rowerowych, na których z powodu największego nasilenia wspomnianych wad ZDM położy w tym roku zgodną z wymogiem prawa lokalnego nawierzchnię bitumiczną.

Postuluję, aby wśród nich znalazła się jak najszybciej ścieżka przy ul. Marymonckiej na odcinku Podleśna – AWF. Na skutek wad wykonawczych już od chwili powstania wymaga ona non stop wyrównywania i uzupełniania ubytków. Załączam zdjęcia, które dobrze oddają jej obecny (a właściwie permanentny) stan. Fatalnych warunków dopełnia zastosowanie kostki fazowanej i co gorsza układanej bez przeplotu (zakładkowania) krawędzi równoległych do osi. Powstające przez to ciągłe, równoległe spoiny mają zwiększoną tendencję do rozsuwania i tworzenia coraz głębszego rowku, który zaburza prowadzenie roweru. Ściąganie koła w taką koleinę może w skrajnych przypadkach spowolnić manewr skrętu lub doprowadzić do utraty panowania nad rowerem i wypadku, szczególnie przy cieńszych oponach. Zastąpienie kostki asfaltem poprawi komfort i bezpieczeństwo w sposób trwały, bez wieloletnich nakładów na ciągłą konserwację o znikomej skuteczności.

Liczę na sprawną realizację przedstawionego postulatu, a także na podjęcie takich działań w innych podobnych miejscach i poinformowanie mnie o tym. Akceptuję udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną w formie tekstowej (nie jpg), ew. listem zwykłym.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
1.Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej
2.Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Załącznik

Przykładowe zdjęcia aktualnego stanu nawierzchni i absorpcji zanieczyszczeń

Od redakcji

Mamy nadzieję, że Zarząd Dróg Miejskich dbający o własny wizerunek potraktuje powyższy postulat i jego spełnienie jako okazję do dalszej poprawy społecznych opinii na własny temat. Weekendowe wymiany nawierzchni to rzeczywiście spektakularny przejaw skuteczności ZDM. Jednak na takim tle jeszcze jaskrawiej widać ogrom błędów i zaległości w sferze dróg rowerowych. ZDM pokazuje, że potrafi systematycznie przywracać równość kolejnym jezdniom. Chcielibyśmy, aby poszedł dalej i pokazał, że potrafi też przywrócić równość wszystkim kategoriom użytkowników dróg. Czekamy na to po welu latach traktowania kierowców jako równiejszych od rowerzystów.

Naszych czytelników zaś szczerze zachęcamy, aby to pismo (jak i inne ostatnio opublikowane [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] ) potraktowali też jako wzór do naśladowania. Chcesz dojeżdżać do pracy czy szkoły rowerem - wygodnie i bezpiecznie?

Nie czekaj, aż urzędnicy zauważą z samochodu Twoje problemy - nikt nie zna ich lepiej od Ciebie. Zgłoś usterki lub potrzeby zmian zarządcy drogi. Namów do tego znajomych. Daj zachęcający przykład innym. Dołóż swoją cegiełkę do poprawy rowerowej infrastruktury w Warszawie. Jak to zrobić? [zobacz >>>] Na czym się opierać i czego domagać? [zobacz >>>]

Efekty

ZDM odpowiada [zobacz >>>]

ZDM zaczyna działać [zobacz >>>]

ZDM pracuje [zobacz >>>]