Po ulubionej linii najmniejszego oporu

Wszystko wskazuje na to, że kolejna idealna okazja do poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu pieszych i rowerzystów na uczęszczanym odcinku ul. Marymonckiej zostanie zmarnowana. Wąziutki chodnik (formalnie pieszo-rowerowy, a na niektórych mapach uznawany nawet za ścieżkę!) zostanie wyremontowany bez poszerzenia. Jak w wielu innych wypadkach - ponawiane od ponad roku wystąpienia do ZDM i nie tylko - nie pomogły.

W sprawie koniecznego poszerzenia subnormatwynie wąskich ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Marymonckiej wystąpiliśmy do Inżyniera Ruchu w lipcu ub.r. [zobacz >>>] Inżynier Ruchu przekazał sprawę do ZDM. Brak jakichkolwiek zmian w ciągu 12 miesięcy skłonił nas do przypomnienia się Zarządowi Dróg Miejskich, co zrobiliśmy w końcu lipca [zobacz >>>].

Odpowiedzi na to ponowne wystąpienie wprawdzie jeszcze nie dostaliśmy, ale w terenie można od końca lipca zauważyć prace remontowe na odcinku Smoleńskiego - Chlewińska. Niestety, nie takich zmian oczekiwaliśmy...

Na razie usuwa się stare krawężniki i w ich miejsce wkopuje nowe. Wyraźnie widać, że szerokość ciągu nie zmieni się, choć zdecydowanie powinna. Miejsca na szerszy ciąg nie brakuje.

Korzystne skomunikowanie osiedla przy Zabłocińskiej, cele podróży (szkoła, bank), planowana zagospodarowanie parkowo-rekreacyjne tzw. Dołka Słodowieckiego oraz klasa funkcjonalna ulicy Marymonckiej uzasadniają wykonanie ciągów rowerowych po obu jej stronach. Planowana budowa ścieżki po stronie zachodniej nie powinna wykluczać stworzenia przynajmniej przyzwoitego ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej, którą od dawna biegnie zielony szlak rowerowy (i powinien biec nadal bez przekraczania jezdni).

Pytamy więc

- Czy rzeczywiście kolejna okazja poprawy warunków transportu rowerowego, jaką daje remont chodnika, zostanie zmarnowana? I w ilu jeszcze następnych miejscach problem bezpieczeństwa i wygody zostanie zamieciony pod dywan z kostki bauma?

- Dlaczego w wykazie planowanych na 2007 r. remontów chodników przekazanych przez ZDM przy pismie ZDM/DZWD/0717/37/07 zabrakło tego odcinka ulicy Marymonckiej? Czy otrzymaliśmy celowo niepełny wykaz aby nie komplikować ZDM-owi planów? (Nasze postulaty w tej kwestii [zobacz >>>] [zobacz >>>])

- Kiedy władze wyższego szczebla zauważą marnotrawstwo związane z wymianą nawierzchni bez żadnych zmian funkcjonalnych, które trzeba będzie realizować później ponosząc dodatkowe koszty? Czy dwa pisma zwracające uwagę na ten problem nie wystarczą? [zobacz >>>] [zobacz >>>]

- Czy widoczne na tym przykładzie podejście ZDM do remontów chodników jest zgodne z Zarządzeniem Prezydenta W-wy w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej [zobacz >>>] cyt. należy uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego w zakresie /.../ uzupełnienia jezdni dróg publicznych o wydzielone drogi dla rowerów /.../

Ciąg dalszy nastąpił

[zobacz >>>]