1. Przedmiotem konsultacji powinna być w pierwszej kolejności zasadność budowy nowej drogi. Powinien być rozpatrywany wariant zerowy, czyli niebudowania drogi w ogóle. Dotarły do nas obawy mieszkańców, że zostanie wyciętych około 100 drzew na terenie ogródków działkowych, a także wzrosną korki na lokalnych ulicach na Kole. Mieszkańcy zamierzają protestować przeciwko budowie podobnie jak to miało miejsce w lutym tego roku na Wybrzeżu Helskim.