W odpowiedzi na naszą propozycję utworzenia ścieżki rowerowej przy okazji porządkowania terenów nad budowanymi stacjami metra, Metro Warszawskie informuje, że projekty zagospodarowania terenu nad tymi stacjami nie przewidują takich ciągów. Ponadto żadna z instytucji opiniujących i zatwierdzających projekty nie wskazała na celowość takiej realizacji. A szkoda.