Informuje o nim także znak na zewnątrz. Na filarach podświetlone tablice z nazwą stacji - w wejściu wyposażonym w stojaki pokazane wyżej